බැනර් වෙල්ඩර්

  • Banner welder

    බැනර් වෙල්ඩර්

    FMQP-1200/2

    සරල හා ආරක්ෂිත, බැනර්, පීවීසී ආලේපිත රෙදි වැනි ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය රාශියක් වෑල්ඩින් කිරීමේදී එය වඩාත් සුදුසුය. උනුසුම් කාලය සහ සිසිලන කාලය සකස් කිරීම නම්යශීලී වේ. තවද, මුද්‍රා තැබීමේ දිග මි.මී. 1200-6000 විය හැකිය.